Integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció

Az integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció a kora gyermekkor (0-3 év) időszakában használható prevenciós és intervenciós megközelítés. A korai érzelem- és viselkedésszabályozási problémák (regulációs zavarok), kapcsolati nehézségek, és egyéb korai testi-lelki problémakörök kezelését, enyhítését célozza meg, ezzel támogatva a kiegyensúlyozott szülő-gyermek kapcsolatot és a harmonikus fejlődés lehetőségét.

Ezek a kora gyermekkori viselkedésszabályozási problémák több tényező által meghatározottak, nem tekinthetők sem egyértelműen orvosi, sem egyértelműen pszichoszociális problémáknak. E tünetek létrejötte összetett: mind a gyermeknél jelenlévő biológiai rizikófaktorok, mind a szülők és a család kedvezőtlen pszichoszociális feltételei, mind a tágabb társas környezet támogatásának alacsony mértéke kifejtheti hatását.

A szülők gyakran fordulnak segítségért a szakemberekhez olyan panaszok miatt, amelyek megnehezítik a csecsemők, kisgyermekek és a családok mindennapjait:

  • Már a csecsemőkor kezdetén jelentkezhetnek az ún. klasszikus regulációs zavarok (gyakori és/vagy erőteljes, akár tartósan fennmaradó sírás, nyugtalanság, alvásproblémák, táplálási/táplálkozási nehézségek).
  • A második életévtől a családban és a kortársközösségekben is találkozhatunk egyéb korai viselkedésszabályozási problémákkal (erős daccal, dührohamokkal, agresszióval, extrém csüngéssel, heves szeparációs szorongással, testvérféltékenységgel, a játék iránti érdeklődés hiányával).
  • A gyermekorvoslás és a klinikai gyakorlat számára még említésre méltók a további testi funkciókat is érintő zavarok: vizelet- és székletürítéssel kapcsolatos problémák, gyakori, nem orvosi okokból fakadó has-, fejfájás stb.

A regulációs zavarok kialakulásának hátterében általában számos tényező állhat, amelyek hatással lehetnek a mindennapi interakciókra, és ezáltal az alakuló szülő-gyermek kapcsolatra:

  • a szülők pszichés nehézségei,
  • a gyermek temperamentuma, veleszületett, vagy idővel kialakuló testi problémái, betegségei,
  • a csecsemők és a szülők által átélt traumatikus élmények,
  • azonban leggyakrabban olyan egyidejű gyermeki, szülői és környezeti tényezők állnak a háttérben, amelyek együttesen nehezítik a szülő-gyermek kommunikációt és a közös érzelem- és viselkedésszabályozást.

Az organikus (szervi) és a lelki, kapcsolati, pszichoszociális háttér kölcsönhatásának alábbi példái gyakoriak:

  • Gyakran a panaszok hátterében az orvosi vagy komplex gyógypedagógiai vizsgálatok nem mutatnak ki szervi okot.
  • Az is előfordul, hogy az organikus háttér (adódjon ez valamilyen testi, mentális betegségből, sérültségből, megkésett vagy eltérő fejlődésmenetből) nem feltétlenül magyarázza a panaszok teljes körét.
  • Nem elhanyagolható azoknak az eseteknek a száma sem, ahol egyértelmű az organikus háttérből adódó nehézség, de az orvosi kezelések, gyógypedagógiai intervenciók mellett szükséges lehet a konzulens bevonása az interakciók, a viselkedésszabályozás és kapcsolati együttműködés támogatása érdekében.

E komplex problémakörnek a megoldása (korai felismerés, megelőzés, illetve célzott, a kapcsolatra irányuló intervenció) speciális szakmai felkészültséget és több szakma közötti együttműködést igényel.

Az integrált szülő-csecsemő konzultáció Németországban már évtizedek óta működő módszerét Prof. Dr. Hédervári-Heller Éva (Berlin) és Dr. Németh Tünde (Budapest) adaptálták Magyarországon. 2010-től folynak szakemberképzések ezen a területen. Korábban (2010 és 2014 között) a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen zajlottak képzéseink. Jelenleg a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetében és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán folyik az oktatás.

Az integrált szülő-csecsemő konzultáció több szemlélet együttes alkalmazását jelenti. A kötődéselméleten és a rendszerszemléleten alapszik, interakció-fókuszú, valamint a pszichodinamikus gondolkodásmódra, illetve a közös videóelemzésre és a szülőedukáció használatára is hangsúlyt helyez.

A konzultációs folyamat során szükség szerint együttműködés történik társszakmákkal.

Az általában 2-10 alkalmas konzultációkon a szülő(k) és gyermeke(ik) együtt vesznek részt. A találkozások a csecsemők és kisgyermekek számára is alkalmas térben zajlanak.