Siteri Erika

logopédiai tanár, pszichopedagógus terapeuta, szülő-csecsemő/kisgyermek konzulens, igazgató

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Móri Tagintézménye, 8060 Mór, Kossuth u. 1. (jelenleg ideiglenesen Lovarda u. 2.)

siterierika@gmail.com

+36 30/905 4123, +36 22/407224

tevékenységi kör: A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Móri Tagintézményének igazgatójaként végzem mindennapi munkámat. A tagintézmény koordinációja, mint elsődleges feladatom mellett a kliensközpontú, családfókuszú szolgáltatás elkötelezett híve vagyok, így részt vállalok a logopédiai ellátásban, a szakértői bizottsági tevékenységben, illetve a nevelési tanácsadás feladat-ellátásában egyaránt.

a szülő-csecsemő konzultáció kerete: díjmentes: Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Móri Tagintézménye, 8060 Mór, Kossuth u. 1. (jelenleg ideiglenesen Lovarda u. 2.)

A munka nyelve: magyar

1996-ban szereztem meg logopédiai tanár-pszichopedagógia szakos terapeuta diplomámat az akkori nevén Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. Jelenlegi munkahelyemen 1998 szeptembere óta dolgozom; munkám sokrétű, a korai probléma-azonosítástól a terápiás ellátás megvalósításáig szinte mindent felölelő. 2006-ban szakvizsgáztam, majd 2016-ban okleveles gyógypedagógusként kaptam diplomát az ELTE BGGYK-án, gyógypedagógiai terápia szakirányon. A szülő-csecsemő/kisgyermek konzultációt nem csupán eredményes módszernek tartom, hanem szakmai missziónak is: célom, hogy intézményes keretek között minél több család élhessen a könnyen hozzáférhető támogatással. Ezért nem csupán a szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció gyakorlati megvalósításában, hanem az elméleti-szakmai háttér erősítésében, a konzulensi tevékenység népszerűsítésében is aktív szerepet vállalok.