Siteri Erika

logopédiai tanár, pszichopedagógus terapeuta, szülő-csecsemő/kisgyermek konzulens, interdiszciplináris családtudományi szakember, főigazgató

Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

2314 Halásztelek, Hold u. 6.

siterierika@gmail.com

+36 30/905 4123

Tevékenységi kör: A Magyarországi Református Egyház fenntartásában működő Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény főigazgatójaként végzem mindennapi munkámat 2023. 07. 21-től. Az ország különböző pontjain elhelyezkedő tagintézmények és telephelyek tevékenységének összehangolt működése, illetve vezetőik, az igazgatók munkájának koordinációja, mint elsődleges feladatom mellett a kliensközpontú, családfókuszú szolgáltatás elkötelezett híve vagyok, erre törekszem a különböző ellátási igények jelentkezése során.

A szülő-csecsemő konzultáció kerete: önköltséges formában lehetséges; munkaidőn kívül, elsősorban hétvégén: a 8060 Mór, Perczel u. 8. sz. alatt.

A munka nyelve: magyar

1996-ban szereztem meg logopédiai tanár-pszichopedagógia szakos terapeuta diplomámat az akkori nevén Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. Előző munkahelyemen, a Fejér Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Móri Tagintézményében 1998 szeptembere óta dolgoztam, közel tíz évig az intézmény vezetőjeként, ahol gyógypedagógiai munkám igen sokrétű volt, a korai probléma-azonosítástól a terápiás ellátás megvalósításáig szinte mindent felölelt. 2006-ban szakvizsgáztam, majd 2016-ban okleveles gyógypedagógusként kaptam diplomát az ELTE BGGYK-án, gyógypedagógiai terápia szakirányon. A családok életét alakító hatásokat kutatva kerestem továbbképzési lehetőséget: 2023-ban a Semmelweis Egyetem interdiszciplináris családtudományi mesterszakán családtudós végzettséget szereztem. Szakdolgozatomban a pedagógiai szakszolgálati keretek között megvalósuló szülő-csecsemő konzultációs tevékenység lehetőségét vizsgáltam. A szülő-csecsemő/kisgyermek konzulenciát nem csupán eredményes módszernek tartom, hanem szakmai missziónak is: célom, hogy intézményes keretek között minél több család élhessen a könnyen hozzáférhető támogatással. Ezért nem csupán a szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció gyakorlati megvalósításában, hanem az elméleti-szakmai háttér erősítésében, a konzulensi tevékenység népszerűsítésében is aktív szerepet vállalok. Jelenlegi munkahelyemen, a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben főigazgatóként minden rendelkezésemre álló eszközzel törekszem a korai életszakaszban segítséget igénylő családok szakmai támogatásának erősítésére.